1. MJESTO (OPĆINSKI NIVO)

Na 23. Saobraćajno-obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo naša učenica Golić Emina osvojila je prvo mjesto na općinskom nivou. Na kantonalnom nivo osvojila je 5. mjesto i predstavljat će Kanton Sarajevo na državnom takmičenju.