UPIS U PRVI RAZRED

Na osnovu člana 55., člana 57., Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo” broj 23/17 i 33/17), Pravila JU OŠ ,,Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”u Sarajevu, škola raspisuje

OGLAS

za upis učenika u I razred školske 2018/2019. godine

aprilski redovni upisni rok – 01.04.2018. – 30.04.2018. g.

 

Osim aprilskog upisnog roka za Upis učenika u prvi razred, upis se može vršiti u izuzetnim opravdanim slučajevima i u augustu, ali se pozivaju roditelji da izvrše prijavu djece za upis u aprilskom upisnom roku, a samo izuzetno uz opravdane razloge se mogu prijaviti u augustu.

USLOVI UPISA:

  1. U školsku 2O18/2O19. godinu upisat će se djeca koja su do 01.03.2018. godine navršila 5,5 godina života. U školu se mogu upisati i djeca mlađa od 5,5 godina života (od 01. mart tekuće godine), odnosno djeca koja do 31.12.2018. godine pune 6. (šest) godina života na pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta, uz preporuku Komisije za upis učenika u prvi razred.
  2. Upis se vrši na osnovu:
  • Izvoda iz matične knjige rođenih
  • Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom status s opisom poteškoća
  • Uvjerenje/certifikat o pohađanju Obaveznog predškolskog programa u 2017/2018. godini nadležne ustanove JU “Djeca Sarajeva” ili privatne predškolske ustanove koja je upisana u Registar predškolskih ustanova koji vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

(Roditelji/staratelji učenika koja nisu pohađali Obavezni predškolski program dužni su dostaviti pismeno obrazloženje, koje se odnosi na razlog nepohađanja navedenog programa)

  • CIPS-ova prijava (na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta)

Napomena: Učenik koji ima prebivalište na području druge Općine na Kantonu Sarajevo može se upisati u školu na zahtjev roditelja/staratelja uz odobrenje Ministra u skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo.

 

  1. Školsko područje JU OŠ,,Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Sarajevo obuhvata slijedeće ulice: Braće Begić, Koševsko Brdo, Marija Mikulića, Jukićeva, Nusreta Sišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Zuke Džumhura, Abdurahmana Muharemije, Dejzina Bikića, Zije Dizdarevića, Jabuka, Sulejmana Omerovića Cara, Antuna Hangija, Alipašina od br.57 do broja 307 i od broja 24 do broja 148.

 

Za upis djece u I razred koristit će se Spisak školskih obveznika koje dostavlja nadležna služba Općine Centar.

Napomena:

U našoj školi je organizovan i produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda. Radno vrijeme u produženom boravku je od 7:00 do 17:00 sati u savremenim uslovima rada uz pomoć pri izradi domaćih zadataka, te drugih raznih aktivnosti

 

Direktor po ovlaštenju

Edin Smajić, prof

OVDJE PREUZMITE OGLAS U PDF-U