POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU – AUGUSTOVSKI UPISNI ROK

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

 

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u AUGUSTU, u terminu od 1.8.2022. do 31.8.2022. godine.

U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, te smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“  obuhvata sljedeće ulice:

Braće Begić, Koševsko Brdo, Marija Mikulića, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Zuke Džumhura, Abdurahmana Muharemije, Dejzina Bikića, Zije Dizdarevića, Jabuka, Sulejmana Omerovića Cara, Antuna Hangija, Alipašina od br. 57 do broja 307 i od broja 24 do broja 148.

 

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Napomena: U našoj školi je organizovan i produženi boravak u koji se mogu uključiti i učenici prvog razreda, u savremenim uslovima rada uz stručnu pomoć i nadzor pri izradi domaćih zadataka, te drugih raznih aktivnosti. Radno vrijeme u produženom boravku je od 7:00 do 17:00 sati.

 

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: os.mbklj@bih.net.ba  ili putem pošte na adresu: Braće Begić 19, Sarajevo.                             

 

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji mogu dostaviti odmah ili je dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

 

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;

Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;

CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

 

O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole, ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.   Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/220-491 ili e-mail: os.mbklj@bih.net.ba

 

 

  D I R E K T O R

Adin Begić

PRILOG: