Aktivnosti produženog boravka

Nakon što je prva grupa učenika iz produženog boravka posjetila park i spomenik ubijenoj djeci, druga grupa učenika sa pedagogicama  A.Čorbo i Dž. Genjac-Lilić, posjetili su spomenik Vječna vatra.