EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD

Utorak, 22. maja, održana je prezentacija rada i realizacije značajnih aktivnosti Ekološke sekcije. Voditeljica ove vannastavne aktivnosti Seldina Kovačević sa svojim učenicima prezentirala je rad i angažman svih članova u projektu “Otpad nije smeće” članovima stručnog žirija.

EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RADEKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD 5EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Naš ekološki kutak posjetili su predstavnici KJKP “Rad” u pratnji članova žirija i televizijske ekipe koja je sve detaljno zabilježila. Uživali su u lijepom ambijentu i na trenutke se vratili u djetinjstvo što ćete vidjeti na priloženim fotografijama. Naša škola je ušla u uži izbor za najuspješnije ekoznalce. U velikoj konkurenciji gdje su učešće uzele brojne slične sekcije sada je ostalo 5 škola. Jedni od najmlađih, a svakako među najvrijednijim učenicima su naši ekolozi.

EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Još jednom su nas ovi znalci posjetili na postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihovu preradu pri čemu se dobijaju novi proizvodi, a široko poznatu kao reciklaža. Na ovaj način se upotrijebljeni materijal ponovo koristi i time štede prirodni resursi. Osim toga štiti se okoliš i smanjuje količina otpada na deponijama. Bez sumnje, ove vrijedne ručice poslale su nam jasnu poruku i zadužile nas da se na isti način odnosimo prema otpadu, tj. da se posvetimo njegovom odvojenom prikupljanju.

EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD 3

Na kraju su svi učenici dobili lijepe poklone. U plavoj vrećici sa reciklažnim znakom svako je našao rokovnim napravljen od recikliranog papira. Uz to ima i olovku, malu plavu kutiju u obliku kontejnera za različitu namjenu i korisno znanje koje će primijeniti u svojoj porodici, školi i naselju.

EKOLOZI PREZENTIRALI SVOJ RAD 7