Ispravka konkursa

Na osnovu  člana 88. i 94.   Zakona  o  osnovnom  odgoju  i  obrazovanju ( „Službene  novine  Kantona  Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20), Pravila JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“,  Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21), Odluke  Školskog odbora  JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, br. 5-905/21. od 29.07.2021. godine donijete uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24981-1-1 od  19.07.2021. godine objavljuje se,

 

Ispravka Teksta javnog konkursa
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 

Ovim se vrši ispravka teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini, koji je objavljen dana 30.07.2021. godine na internet stranici škole www.osmbklj.edu.ba, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo “ na način kako slijedi:

U dijelu teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta pod krajnjim rokom za prijavu na Javni konkurs stoji: „Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave obavještenja o raspisanom Javnom konkursu.“

U Javnom konkursu koji je bio objavljen u petak, 30.07.2021. godine, krajnji rok za prijavu na Javni konkurs umjesto ponedjeljak, 09.08.2021. godine, stajat će srijeda, 11.08.2021. godine.

U dijelu teksta Javnog konkursa koji se odnosi na dodatnu dokumentaciju, pod dodatnom dokumentacijom dodaje se tačka m) koja glasi:

  1. m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Tekst Javnog konkursa koji je objavljen 30.07.2021. godine u svim ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen.

Ispravka obavještenja o raspisanom javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ dana 07.08.2021. godine, a ispravka teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021/2022. godinu je dostupna na internet stranici škole: www.osmbklj.edu.ba , Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo “ od 07.08.2021. godine.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave teksta javnog konkursa i krajnji rok za prijave na javni konkurs je srijeda, 11.08.2021. godine. Sve prijave kandidata pristigle prije objave ove Ispravke uzet će se u razmatranje.