KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE

Književni karavan za učenike osnovnih škola je projekat čiji je cilj da se učenicima kroz susrete sa piscima književnih djela približi knjiga i čitanje kao trajna i obrazovna kulturna navika. Ovom prilikom iskazali su se književnici Mirsad Bećirbašić i Fahrudin Kučuk. Oni su učenicima čitali stihove i dijelove priča, te razgovarali i odgovarali na pitanja naših učenika.

KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCEKNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 1KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 2KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 3KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 4KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 5KNJIŽEVNI KARAVAN ZA OSNOVCE 6