Mali nogometni turnir

U cilju stvaranja uslova za aktivnije bavljenje sportskim aktivnostima učenika osnovnih škola na području Općine Centar u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, organizovan je malonogometni turnir u realizaciji JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo. Naša škola je zauzela drugo mjesto. Za ovaj plasman zaslužni su učenici VIII i IX razreda: Hiroš Ardi, Zeničanin Zlatan, Ščeta Nedim, Pezo Tarik, Šišić Faris, Šegalo Ajdin, Osmanković Tarik i Halilović Said sa nastavnikom Sućeska Kenanom. Čestitamo!