UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU 22/23. GODINU

SPISAK UDŽBENIKA ZA 2022/2023. ŠKOLSKU GODINU

RAZREDNA NASTAVA


Nabavku udžbenika za 1. razred finansira Općina Centar tako da će svi učenici dobiti besplatne udžbenike.


Čitanka – Leptir i cvijet, Zehra Hubijar, „Svjetlost“ Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“

Moja okolina: Zinaida Livnjak, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Selma Ferović, Indira Meškić, „Sarajevo Publishing“

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Vjeronauka: Muamer Tinjak, “Kalem”, Sarajevo

Engleski jezik – New English Adventure Starter B Pupil’s Book (udžbenik); Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Buybook

Engleski jezik – New English Adventure Starter B Activity Book (radna sveska); Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Buybook

Čitanka – Žubor radosti, Zehra Hubijar, „Dječija knjiga“, „Bosanska riječ“, Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“

Engleski jezik – New English Adventure 1, Pupil’s Book (udžbenik); Viv Lombert, Worrall Anne, Buybook

Engleski jezik – New English Adventure 1, Pupil’s Book (radna sveska); Viv Lombert, Worrall Anne, Buybook

Moja okolina: Zinaida Livnjak, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Selma Ferović, Indira Meškić, „Sarajevo Publishing“

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Vjeronauka – Mina Pleh M. Tinjak M. Nezirovac, “Kalem”, Sarajevo

Čitanka – Boja sreće, Zehra Hubijar, „Bosanska riječ“, Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Moja okolina: Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Muzička kultura: Selma Ferović, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Engleski jezik – New English Adventure 2, Pupil’s Book (udžbenik); Tessa Lochowski, Ann Worrall „Buybook“

Engleski jezik – New English Adventure 2, Activity Book (radna sveska); Tessa Lochowski, Ann Worrall „Buybook“

Vjeronauka: H. Ništović, “Kalem”, Sarajevo

Bosanski jezik 5: Refik Bulić, “Bosanska riječ”, Tuzla

Čitanka: Šejla i Jasminka Šehabović, „Vrijeme”, Zenica, “Nam” Tuzla

Matematika: Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, „Nam“ Tuzla

Priroda: Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

Društvo: Enisa Kalušin, „Bosanska knjiga“ Tuzla

Kultura življenja: Mediha Musić i Sadeta Ajanović, „Svjetlost“, Sarajevo

Osnovi tehnike: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović, „Bosanska riječ“ Sarajevo

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Senad Kazić, „Bosanska knjiga“ Tuzla

Engleski jezik – English Adventure 3 Pupil’s Book (udžbenik); Izabella Hearn „Buybook“

Engleski jezik – English Adventure 3 Activity Book (radna sveska); Izabella Hearn „Buybook“

Njemački jezik – Zlata Maglajlija  Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka: Mustafa Prljača i Nezir Halilović, „Kalem“, Sarajevo

Radne sveske u dogovoru sa učiteljima

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik – Čitanka: Zejćir Hasić, “Bosanska riječ”, Tuzla

Bosanski jezik – Naš jezik: Amira Džibrić i Ismeta Džibrić, Bosanska riječ, Tuzla

Historija – Edis Dervišagić i Hadžija Hadžimulić, Bosanska knjiga

Engleski jezik – Challenges 1 Student’s Book, (udžbenik); Harris, Mower, Mešić, Buybook

Engleski jezik – Challenges 1 Student’s Book, (radna sveska); Harris, Mower, Mešić, Buybook

Njemački jezik – Zlata Maglajlija  Bosanska riječ Sarajevo

Matematika, Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević, Bosanska riječ i Dječija knjiga, Sarajevo

Biologija – Rifat Terzić, Ljiljana Tolić, Bosanska riječ, Tuzla

Geografija – Nerminka Hadžić, Tumbul Izeta; Svjetlost Sarajevo

Tehnička kultura udžbenik i dnevnik rada, Milan Cvjetinović, Sulejman Ljubović, Bosanska riječ Sarajevo

Informatika – Suada Numić, Daliborka Vilić; Bosanska riječ Sarajevo

Muzička kultura, Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo

Likovna kultura – Admir Mujkić,  Sarajevo Publishing

Vjeronauka – Emina Grabus, Muamer Bašić, Kalem

Bosanski jezik – Čitanka Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing

Bosanski jezik – Naš jezik,  Almira Hadžihrustić Sarajevo Publishing

Muzička kultura, Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo

Historija, Azerina Muminović i Sefer Muminović, Svjetlost Sarajevo

Engleski jezik – Challenges 2 (udžbenik), Mower, Sikorzynska, Mešić, Buybook

Engleski jezik – Challenges 2 (radna sveska), Mower, Sikorzynska, Mešić, Buybook

Matematika, Atija Fako, Bosanska riječ, Tuzla

Fizika, Edin Šahman i Lejla Ramić, Bosanska riječ, Sarajevo

Biologija, Zijad Numić, Naida Vidović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Enisa Kulašin, Bosanska knjiga Sarajevo

Tehnička kultura udžbenik i dnevnik rada, Milan Cvjetinović, Sulejman Ljubović, Bosanska riječ Sarajevo

Informatika, Suada Numić,Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Likovna kultura, Željko Filipović, Svjetlost  Sarajevo

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka, Ševko Sulejmanović, Kalem, Sarajevo

Bosanski jezik – Čitanka, Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Bosanski jezik – Naš jezik, Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Muzička kultura, Senad Kazić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Historija – povijest, Leonard Valenta, Bosanska riječ, Sarajevo

Engleski jezik: Challenges 3 (udžbenik), Harris, Mower, Mešić, Buybook

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Matematika, Boško Jagodić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Fizika, Drago Tomić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Biologija, Zijad Numić, Naida Vidović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Enisa Kulašin, Bosanska knjiga

Tehnička kultura, Sakib Selimović, Elvira Selimović, Jasmina Smajlović, Sarajevo Publishing

Hemija, Nateša Miličević, Mediha Musić, Sarajevo Publishing

Likovna kultura, Željko Filipović, Svjetlost  Sarajevo

Informatika, Suada Numić, Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka, Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Kalem Sarajevo

Bosanski  jezik – Čitanka, Vesna Alić, Azra Verlašević, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Bosanski  jezik – Naš jezik, Amira Džibrić, Bosanska riječ, Sarajevo

Muzička kultura, Refik Hodžić, Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

Historija, Izet Šabotić, Mirza Čehajić, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Engleski jezik – Challenges 4 (udžbenik); Mower, Sikorzynska, Harris, Mešić, Buybook

Matematika, Šefket Arslanagić, Bosanska riječ, Sarajevo

Fizika, Nada Gabela i Hasnija Muratović, Grafeks, Mostar

Biologija, Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević, Anđelina Sulejmanović, Nam Tuzla

Hemija, Nateša Miličević, Mediha Musić, Sarajevo Publishing

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Tehnička kultura: udžbenik i dnevnik rada, Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Informatika, Suada Numić, Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Likovna kultura, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

Vjeronauka, Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Kalem