NAŠI VOLONTERI

Udruženje CROA je organizovalo svečanu dodjelu zahvalnica i volonterskih potvrda za učenike i koordinatore koji su učestvovali u projektu “Volontiranje je cool”!

Projekt provodi Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA. Cilj ovog projekta je da mladi prepoznaju probleme lokalne zajednice u kojoj žive i doprinesu njihovom rješavanju na način kako to oni najbolje mogu. Te aktivnosti prezentirali su krajem prošle godine, a svoje aktivnsoti su nastavili i ove.

“Volontirali su na različitim mjestima, u okviru svojih lokalnih zajednica. Bili su to starački domovi, vrtići, ustanove za djecu s poteškoćama, ali i njihove škole”, kaže ona. U našoj školi volonteri su pomagali svojim vršnjacima u savladavanju svakodnevnih školskih obaveza, a ponosno ističu da su pomogli učenicima da dobiju višu ocjenu od one koju su imali do tada.


Ovi učenici, zajedno s drugim učenicima, pomagali su da lakše savladaju matematiku, bosanski jezik i ostale nastavne predmete. Volontirali su i u Zavodu “Pazarić”, družili se sa djecom s poteškoćama u razvoju. Za njih su sakupljali slatkiše i obradovali ih za praznike.

“Svako dijete treba da volontira, jer volontiranje cool”, jasna je poruka s ovog skupa.


I Misija OSCE u BiH prepoznala je da postoje djeca u BiH koja žele uložiti napore da njihovim zajednicama i njima samima bude bolje. Glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH Željka Šulc kaže da im je čast što su, već treću godinu, dio ovog projekta. Doniraju nagrade za djecu koja su uložila najviše sati volonterskog rada.