Dopunska nastava

Za sve učenike koji iz bilo kojeg razloga imaju poteškoće prilikom usvajanja gradiva realizuje se dopunska nastava. Učešće mogu uzeti i učenici koji žele ponoviti određene sadržaje ili samo dodatno vježbati.

Od drugog do četvrtog razreda to su najčešće:

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Engleski jezik
  • Matematika

Za ostale razrede, osim pomenutih predmeta, realizuje se dopunska nastava iz ovih predmeta:

  • Njemački jezik
  • Fizika
  • Informatika
  • Hemija