Izleti, Posjete, Škola u prirodi, Ekskurzije

Naša škola je dinamična organizacija, koja treba da odgovori potrebama članova naše školske zajednice, školske sredine i socijalnog okruženja. Sve navedene faktore pokušaćemo integrisati u okviru plana i ove  školske godine.

Ove školske godine, kao i prethodnih, planiraju se organizirati i pripremiti sljedeći zanimljivi i nadasve edukativno korisni sadržaji za učenike i nastavnike van škole.

POSJETE:

Učenici, članovi sekcije Očuvanje kulturne baštine, su sa nastavnicom Lejlom Aličić, u petak 20.02.2015. godine, posjetili muzej Alija Izetbegović. U sklopu  obilaska muzeja, učenici su imali priliku da pregledaju i kratki film o životu i djelu rahmetli Alije Izetbegovića, kao i da učestvuju u radionici muzeja. U sklopu obilaska ovog muzeja učenici su posjetili i šehidsko mezarje Kovači i odali počast poginulim borcima i predsjedniku.

IMG_1949IMG_1947 IMG_1951IMG_1939 IMG_1937IMG_1936 IMG_1935IMG_1933 IMG_1925 IMG_1922

Škola u prirodi

Za učenike razredne nastave, pored izleta i posjeta biće organizirana škola u prirodi, odnosno odjeljenjska ekskurzija.

Škola u prirodi za učenike od trećeg do petog razreda biće organizirana u zavisnosti od zainteresovanosti učenika.

Planirano je da se škola u prirodi i odjeljenjske ekskurzije organiziraju u periodu maj-juni 2013. godine radi fleksibilnosti organizovanja.

Cilj organiziranja istih je višestruk. Pažljivim koncipiranjem, planiranjem i programiranjem sadržaja koji će biti obuhvaćeni Izvedbenim planom Škole u prirodi, Izvještajem o realizaciji Škole u prirodi i Etičkim kodeksom  pokušaćemo da naučimo učenike da budu:

 • aktivni u upoznavanju bližeg i šireg okruženja
 • sposobni i samostalni
 • da upoznaju i razvijaju svoje sposobnosti i osobine odraslih
 • da uspješno razvijaju iskustvo boravka van roditeljskog/starateljskog doma
 • da se socijaliziraju
 • da poštuju postavljena pravila uz podsticaje vršnjaka i nastavnika
 • da upoznaju prirodne i društvene znamenitosti bližeg, odnosno daljeg okruženja
 • da razvijaju ljubav kako prema kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine tako i prema kulturama drugih naroda

Tokom boravka  biće organizovana redovna nastava za učenike od prvog do petog razreda. Planiranje aktivnosti vezanih za komletan boravak sačiniće stručni aktivi nižih razreda.

U sklopu organizacije, pored nastave učenici će moći da se afirmišu u različitim oblicima zabavno-rekreativnih sadržaja (takmičenja u znanju, vještinama, plesne večeri, posjete znamenitostima i dr.), a za učenike koji ostaju biće organizirana redovna nastava.

Ekskurzija učenika

Ekskurzija za učenike osmih razreda će se organizovati i ove školske godine.

Ekskurzija treba da sadrži edukativni, historijski, geografski i zabavni karakter, što će biti obuhvaćeno Izvedbenim planom ekskurzije, Izvještajem o realizaciji ekskurzije i Etičkim kodeksom. Učešće u organiziranju ove ekskurzije aktivno uzimaju razrednici osmih razreda sa roditeljima učenika i direktorica škole. Plan će sadržavati sljedeće elemente:

 • Mjesto i vrijeme polaska
 • Vrijeme izvođenja
 • Prijevozno sredstvo
 • Planiranu destinaciju
 • Način informisanja roditelja tokom ekskurzije
 • Plan aktivnosti učenika i nastavnika tokom ekskurzije
 • Obilazak atraktivnih destinacija
 • Vrijeme povratka