“OTPAD NIJE SMEĆE”

U sklopu kampanje “Otapd nije smeće” kantonalno javno komunalno preduzeće Rad d.o.o. Sarajevo organizuje edukaciju građana o tome kako selektovati i bacati smeće. Tim povodom u našoj školi održali su edukaciju za učenike III razreda i u saradnji s učiteljicom Seldinom Kovačević voditeljicom Ekološke sekcije.

"OTPAD NIJE SMEĆE"

Stručni saradnici za edukaciju KJKP Rad tom prilikom su uz razgovor sa učenicima provjerili njihove navike i sugerisali im smisao ove edukacije. Važno je da edukovani pojedinci, a od ovog trenu su to i ovi učenici, promijene svoje navike i počnu odvajati otpad i odlagati ga u kontejnere u koje pripada (plavi, žuti, zeleni). Cilj je podizanje svijesti o važnosti reciklaže i selektivnog odlaganja otpada.

Na samom kraju svi učenici su dobili diplome o stečenom znanju