Poništenje dijela Javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Sarajevo

Poništenje dijela Javnog konkursa za prijem radnika u JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Sarajevo

Na osnovu člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 27. stav (2) tačke d) i e) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 29/21 i 31/21), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za poništenje dijela Javnog konkursa br. 11-34-24981-5 od 08.09.2021. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Sarajevo br. 5-1482/21 od 17.09.2021. godine

PONIŠTAVA SE

dio teksta Javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini u JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, Sarajevo.

Poništava se dio teksta Javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini, objavljenog na službenim web stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i škole. Dana 30.07.2021. godine je objavljeno obavještenje o raspisanom Javnom konkursu u Dnevnom Avazu kao i  ispravka teksta obavještenja objavljena dana 07.08.2021. godine. Poništenje dijela Javnog konkursa odnosi se na sljedeće pozicije:

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:
1. Nastavnik engleskog jezika… 1 izvršilac, 19 časova sedmično
9. Nastavnik razredne nastave… 1 izvršilac, puna nastavna norma

Preostali dio teksta Javnog konkursa koji je bio objavljen 30.07.2021. godine ostaje nepromijenjen.