Posjeta Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo

U okviru projekta “Volontiranje je cool” volonteri su 28.11.2019.godine, u pratnji pedagogice Berke Bibić i socijalne radnice Almine Hodžić posjetili Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i tom prilikom odigrali sa zadovoljnim korisnicima partiju šaha, zapjevali i porazgovarali sa njima uz čaj.