Posjeta “Colibrima”

31.10.2019. godine grupa volontera u pratnji pedagogice Berke Bibić i socijale radnice Almine Hodžić, posjetila je Udruženje za podršku djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Colibri”. Sva djeca su uživala u zajedničkoj kreativnoj radionici izrađujući svoje remek djelo.