Pravilnici

PRAVILNICI

OSMBKLJ – PRAVILNIK O RADU 25.juni 2018

OSMBKLJ – PRAVILNIK O RADU IZMJENE

 


OSMBKLJ – Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda-2017

OSMBKLJ – VLASTITI – PRAVILIK


OSMBKLJ – PRAVILNIK SA IZMJENAMA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA važeći 2019

 


pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola KS

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora OŠ KS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije 1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polganju eksterne mature

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške stručnom tretmanu

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IZLETA, EKSKURZIJA, STUDIJSKIH POSJETA 1

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IZLETA, EKSKURZIJA, STUDIJSKIH POSJETA

Pravilnik o polaganju eksterne mature 1 Pravilnik o polaganju eksterne mature

PRAVILNIK o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim skolama u KS

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

PRAVILNIK o vođenju pedagoške dokumentacije-prečišćeni sa izmjenama

pravilnik_o_internoj_evaluaciji

pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_ekskurzijama

pravilnik_o_nostrifikaciji.ekvivalenciji_inostranih_svjedodzbi_0 pravilnik_sa_kriterijama_o_za_prijem_radnika_u_predskolskim_ustanovama_osnovnim_i_srednjim_skolama_kao_javnim_ustanovama (1)

Pravilnik_strucnom_ usavrsavanju_odgajatelja19_04

Pravilnik-o-ocjenjivanju-i-napredovanju-nastavnika

Pravilnik-o-prepoznavanju-prevenciji-i-zastiti-od-diskriminacije-u-osnovnim-skolama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru , imenovanju i razrješenju direktora OŠ KS

Pravilnik o dopuni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola KS

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju KS

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika

Pravilnik o ishrani ucenika u OS KS

pravilnik o izboru i imenovanju i razrješenju direktora OŠ KS

Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada Školskih odbora OŠ KS

 

Kolektivni ugovor – Novi Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja KS (2020)