Priredba povodom Dana državnosti

Pozivamo vas na svečanu priredbu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koja će se održati 21.11.2019.godine sa početkom u 17:30 h.