O nama

U maju 2015. godine obilježili smo 50. godišnjicu postojanja naše škole. To znači da je školska zgrada dovršena u zimu 1965. godine. 06. februara iste godine redovna nastava u drugom polugodištu je počela u školskoj zgradi. Dograđena je 1973. godine i ispunjava sve zahtjeve škole predviđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. Škola raspolaže sa relativno dosta nastavnih sredstava i pomagala. Posebno izdvajamo opremljenost velikog broja učionica računarima i video projektorima i moderno opremljen kabinet informatike. Postojeća kotlovnica zadovoljava potrebe grijanja, po potrebi može da radi na plin ili na naftu. U školi  funkcioniše biblioteka sa čitaonicom. Opremljena je velikim brojem knjiga školske lektire i stručne literature, a dosta se radi i na nabavci novih knjiga i stručne literature.

DSC00688