UPOSLENICI

UPRAVA I STRUČNA SLUŽBA:

Adin Begić, direktor
Berka Bibić, pedagogica

Nina Čizmić-Đurić, psiholog
Amela Pandur, sekretar
Azra Sinanović,  šefica računovodstva
Mirela Hrnjić, bibliotekar škole


RAZREDNA NASTAVA:

Seldina Kovačević, profesorica razredne nastave
Medina Ahmedspahić, magistar razredne nastave
Aldijana Redžović, magistar razredne nastave
Belma Kadić, profesorica razredne nastave
Ajla Babić, profesorica razredne nastave
Larisa Šabotić, profesorica razredne nastave
Alma Alibašić, magistar razredne nastave
Munira Pindžo, nastavnica razredne nastave
Elvira Hebibović, profesorica razredne nastave
Šemsa Hasanković, profesor razredne nastave
Arijana Bandić, profesorica razredne nastave

PRODUŽENI BORAVAK: Almina Čaušević
ASISTENI: Sadina Đogić i Amina Heseinović

PREDMETNA NASTAVA:
Behdija Mustafić, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Rešada Kobiljak, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Biljana Avdić, nastavnica matematike
Dženana Vuleta, nastavnica matematike i fizike
Dženana Kopić, profesorica engleskog jezika
Ajala Skopak Brajlović, profesorica engleskog jezika
Mirza Zeković, profesor njemačkog jezika
Lejla Aličić, profesorica historije
Emina Smailbegović, profesorica biologije
Jasmina Kazija, profesorica geografije
Sabiha Bogilović, profesorica vjeronauke
Mirsada Lukač, nastavnica hemije
Amra Kadrić, profesorica muzičke kulture
Dino Čegić, profesor tehničke kulture
Kenan Sućeska, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Edin Smajić, profesor informatike, tehničke kulture i osnova tehnike
Aida Alić, profesorica informatike
Alma Žiga, profesorica likovne kulture
Senka Ivković-Bešić, profesorica likovne kulture
Siniša Mujabašić, profesor za katolički vjeronauk

TEHNIČKO OSOBLJE:

Amela Čakal, higijeničarka
Aida Džuho, higijeničarka
Sadeta Spahović, higijeničarka
Senija Rašiti, higijeničarka
Mirheta Džuho, kuharica
Sabiha Hrustemović, higijeničarka 
Bahrduin Džafić, dnevni čuvar
Asim Sinanović, domar
Amir Sarajkić, domar