UPOSLENICI

UPRAVA:

Edin Smajić, direktor
Berka Bibić, pedagogica
Meliha Pašević, sekretar
Azra Sinanović,  šefica računovodstva
Điđana Sarić, bibliotekar škole

RAZREDNA NASTAVA:

Seldina Kovačević, profesorica razredne nastave

Medina Ahmedspahić, magistar razredne nastave

Aldijana Redžović, magistar razredne nastave

Belma Kadić, profesorica razredne nastave

Ajla Babić, profesorica razredne nastave

Munevera Mujezinović, nastavnica razredne nastave

Larisa Šabotić, profesorica razredne nastave

Dženana Delić, magistar razredne nastave

Munira Pindžo, nastavnica razredne nastave

Sabina Efendić, profesorica razredne nastave

Damir Mušanović, magistar razredne nastave

Arijana Bandić, profesorica razredne nastave

PRODUŽENI BORAVAK: Sanjin Marić, Almina Čorbo

PREDMETNA NASTAVA:

Behdija Mustafić, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Rešada Kobiljak, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Biljana Avdić, nastavnica matematike
Dženana Vuleta, nastavnica matematike i fizike
Dženana Kopić, profesorica engleskog jezika
Mara Mikić, profesorica engleskog jezika
Mirza Zeković, profesor njemačkog jezika
Lejla Aličić, profesorica historije
Emina Smailbegović, profesorica biologije
Jasmina Kazija, profesorica geografije
Sabiha Bogilović, profesorica vjeronauke
Mirsada Lukač, nastavnica hemije
Amra Kadrić, profesorica muzičke kulture
Dino Čegić, profesor tehničkog odgoja i osnova tehnike
Fahrija Strojil, profesorica tjel. i zdrav. odgoja

Kenan Sućeska, profesor tjel. i zdrav. odgoja
Adin Begić, profesor informatike

Amra Mustafić, profesorica informatike
Alma Žiga, profesorica likovne kulture

Daria Osmanbegović, profesorica likovne kulture
Siniša Mustajbašić, 
profesor za katolički vjeronauk

TEHNIČKO OSOBLJE:

Amela Čakal, higijeničarka
Aida Džuho, higijeničarka
Sadeta Spahović, higijeničarka
Senija Rašiti, higijeničarka
Mirheta Džuho, kuharica
Sabiha Hrustemović, higijeničarka 
Almir Šljivić, domar
Asim Sinanović, domar
Amir Sarajkić, domar