UPOSLENICI

UPRAVA:

Edin Smajić, direktor
Berka Bibić, pedagogica
Meliha Pašević, sekretar
Azra Sinanović,  šefica računovodstva
Điđana Sarić, bibliotekar škole


RAZREDNA NASTAVA:

Seldina Kovačević, profesorica razredne nastave
Medina Ahmedspahić, magistar razredne nastave
Aldijana Redžović, magistar razredne nastave
Belma Kadić, profesorica razredne nastave
Ajla Babić, profesorica razredne nastave
Munevera Mujezinović, nastavnica razredne nastave
Larisa Šabotić, profesorica razredne nastave
Dženana Delić, magistar razredne nastave
Munira Pindžo, nastavnica razredne nastave
Sabina Efendić, profesorica razredne nastave
Damir Mušanović, magistar razredne nastave
Arijana Bandić, profesorica razredne nastave

PRODUŽENI BORAVAK: Sanjin Marić, Almina Čorbo

PREDMETNA NASTAVA:
Behdija Mustafić, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Rešada Kobiljak, nastavnica B/H/S jezika i književnosti
Biljana Avdić, nastavnica matematike
Dženana Vuleta, nastavnica matematike i fizike
Dženana Kopić, profesorica engleskog jezika
Refija Bulja, profesorica engleskog jezika
Mirza Zeković, profesor njemačkog jezika
Lejla Aličić, profesorica historije
Emina Smailbegović, profesorica biologije
Jasmina Kazija, profesorica geografije
Sabiha Bogilović, profesorica vjeronauke
Mirsada Lukač, nastavnica hemije
Amra Kadrić, profesorica muzičke kulture
Dino Čegić, profesor tehničkog odgoja i osnova tehnike
Kenan Sućeska, profesor tjel. i zdrav. odgoja
Adin Begić, profesor informatike
Amra Mustafić, profesorica informatike
Alma Žiga, profesorica likovne kulture
Senka Ivković-Bešić, profesorica likovne kulture
Siniša Mustajbašić, profesor za katolički vjeronauk

TEHNIČKO OSOBLJE:

Amela Čakal, higijeničarka
Aida Džuho, higijeničarka
Sadeta Spahović, higijeničarka
Senija Rašiti, higijeničarka
Mirheta Džuho, kuharica
Sabiha Hrustemović, higijeničarka 
Almir Šljivić, domar
Asim Sinanović, domar
Amir Sarajkić, domar