SPISAK UDŽBENIKA ZA 2018/’19. ŠKOLSKU GODINU

 

SPISAK UDŽBENIKA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU

RAZREDNA NASTAVA


Nabavku udžbenika za 1. razred finansira Općina Centar tako da će svi učenici dobiti besplatne udžbenike.


Čitanka – Leptir i cvijet, Zehra Hubijar, „Svjetlost“ Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“

Moja okolina: Zinaida Livnjak, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Selma Ferović, Indira Meškić, „Sarajevo Publishing“

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Vjeronauka: Muamer Tinjak, “Kalem”, Sarajevo

Engleski jezik – English Adventure Starter B

Čitanka – Žubor radosti, Zehra Hubijar, „Dječija knjiga“, „Bosanska riječ“, Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“

Engleski jezik – English Adventure 1, Anne Worrall, Richard Northcott, Asmir Mešić, „Buybook“ Sarajevo

Moja okolina: Zinaida Livnjak, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Selma Ferović, Indira Meškić, „Sarajevo Publishing“

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Vjeronauka – Mina Pleh M. Tinjak M. Nezirovac, “Kalem”, Sarajevo

Čitanka – Boja sreće, Zehra Hubijar, „Bosanska riječ“, Sarajevo

Matematika: Boško Jagodić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Moja okolina: Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Muzička kultura: Selma Ferović, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Engleski jezik – English Adventure 2, Anne Worrall, Richard Northcott, Asmir Mešić „Buybook“, Sarajevo

Vjeronauka: H. Ništović, “Kalem”, Sarajevo

Bosanski jezik 5: Refik Bulić, “Bosanska riječ”, Tuzla

Čitanka: Almira Hadžihrustić, „Sarajevo Publishing“, Sarajevo

Matematika: Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, „Nam“ Tuzla

Priroda: Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

Društvo: Enisa Kalušin, „Bosanska knjiga“ Tuzla

Kultura življenja: Mediha Musić, „Svjetlost“, Sarajevo

Osnovi tehnike: Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović, „Bosanska riječ“ Sarajevo

Likovna kultura: Jasna Mujkić, „Sarajevo Publishing“

Muzička kultura: Senad Kazić, „Bosanska knjiga“ Tuzla

Engleski jezik – English Adventure 3 i radna bilježnica, Anne Worrall, Richard Northcott, Asmir Mešić, „Buybook“ Sarajevo

Njemački jezik – Zlata Maglajlija  Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka: Mustafa Prljača i Nezir Halilović, „Kalem“, Sarajevo

Radne sveske u dogovoru sa učiteljima

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik – Čitanka: Zejćir Hasić, “Bosanska riječ”, Tuzla

Bosanski jezik – Naš jezik: Amira Džibrić i Ismeta Džibrić, Bosanska riječ, Tuzla

Historija – Aida Petković i Marina Pocrnja, Klett, Sarajevo –> ALTERNATIVA ZA OVU KNJIGU Historija, Hadžija Hadžiabdić, Bosanska riječ

Engleski jezik – Chalenges 1 Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

Njemački jezik – Zlata Maglajlija  Bosanska riječ Sarajevo

Matematika, Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević, Bosanska riječ i Dječija knjiga, Sarajevo

Biologija – Rifat Terzić, Ljiljana Tolić, Bosanska riječ, Tuzla

Geografija – Nerminka Hadžić, Tumbul Izeta; Svjetlost Sarajevo

Tehnička kultura udžbenik i dnevnik rada, Milan Cvjetinović, Sulejman Ljubović, Bosanska riječ Sarajevo

Informatika – Suada Numić, Daliborka Vilić; Bosanska riječ Sarajevo

Muzička kultura, Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo

Likovna kultura – Borka Jokić, Kllet Sarajevo

Vjeronauka – Emina Grabus, Muamer Bašić, Kalem

Bosanski jezik – Čitanka Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing

Bosanski jezik – Naš jezik,  Almira Hadžihrustić Sarajevo Publishing

Muzička kultura, Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo

Historija, Aida Petković i Marina Pocrnja Klett, Sarajevo –> ALTERNATIVA ZA OVU KNJIGU Historija, Azerina Muminović, Svjetlost

Engleski jezik, Challenges 2, Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

Matematika, Atija Fako, Bosanska riječ, Tuzla

Fizika, Edin Šahman i Lejla Ramić, Bosanska riječ, Sarajevo

Biologija, Zijad Numić, Naida Vidović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Enisa Kulašin, Bosanska knjiga Sarajevo

Tehnička kultura udžbenik i dnevnik rada, Milan Cvjetinović, Sulejman Ljubović, Bosanska riječ Sarajevo

Informatika, Suada Numić,Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Likovna kultura, Željko Filipović, Svjetlost  Sarajevo

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka, Ševko Sulejmanović, Kalem, Sarajevo

Bosanski jezik – Čitanka, Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Bosanski jezik – Naš jezik, Almira Hadžihrustić, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Muzička kultura, Senad Kazić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Historija – povijest, Leonard Valenta, Bosanska riječ, Sarajevo

Engleski jezik: Challenges 3 Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Matematika, Boško Jagodić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Fizika, Drago Tomić, Bosanska knjiga, Sarajevo

Biologija, Zijad Numić, Naida Vidović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Salih Kulenović, Damir Džafić, Vrijeme Zenica i Nam Tuzla

Tehnička kultura, Sakib Selimović, Elvira Selimović, Jasmina Smajlović, Sarajevo Publishing

Hemija, Nateša Miličević, Mediha Musić, Sarajevo Publishing

Likovna kultura, Željko Filipović, Svjetlost  Sarajevo

Informatika, Suada Numić, Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Vjeronauka, Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Kalem Sarajevo

Bosanski  jezik – Čitanka, Vesna Alić, Azra Verlašević, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Bosanski  jezik – Naš jezik, Amira Džibrić, Bosanska riječ, Sarajevo

Muzička kultura, Refik Hodžić, Vrijeme Zenica, Nam Tuzla

Historija, Izet Šabotić, Mirza Čehajić, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Engleski jezik: Challenges 4 Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić, Buybook, Sarajevo

Matematika, Šefket Arslanagić, Bosanska riječ, Sarajevo

Fizika, Nada Gabela i Hasnija Muratović, Grafeks, Mostar

Biologija, Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović, Bosanska riječ, Sarajevo

Geografija, Greta Župančić, Nova dječija Knjiga

Hemija, Nateša Miličević, Mediha Musić, Sarajevo Publishing

Njemački jezik, Zlata Maglajlija, Bosanska riječ Sarajevo

Tehnička kultura: udžbenik i dnevnik rada, Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović, Vrijeme Tuzla, Nam Zenica

Informatika, Suada Numić, Daliborka Vilić, Bosanska riječ Sarajevo

Likovna kultura, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

Građansko obrazovanje, Civitas,

Vjeronauka, Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Kalem