Takmičenje “Misli mine”

Naša ekipa u sastavu učenica iz VII 2 Rašidović Farah , Barišić Ena, Karić Sumeja i Golić Emina  sa nastavnicom Eminom Smailbegović osvojila je III mjesto na Općinskom takmičenju “Misli mine” u petak 08.11.2019.godine.