O nama

Icon Image

O našoj školi

New World, New Education It's Small World And Grow.
U maju 2015. godine obilježili smo 50. godišnjicu postojanja naše škole. To znači da je školska zgrada dovršena u zimu 1965. godine. 06. februara iste godine redovna nastava u drugom polugodištu je počela u školskoj zgradi. Dograđena je 1973. godine i ispunjava sve zahtjeve škole predviđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu. Škola raspolaže sa relativno dosta nastavnih sredstava i pomagala. Posebno izdvajamo opremljenost velikog broja učionica računarima i video projektorima i moderno opremljen kabinet informatike. Postojeća kotlovnica zadovoljava potrebe grijanja, po potrebi može da radi na plin ili na naftu. U školi funkcioniše biblioteka sa čitaonicom. Opremljena je velikim brojem knjiga školske lektire i stručne literature, a dosta se radi i na nabavci novih knjiga i stručne literature.
Pročitaj više
Image
0
Učenika
0
Gold Medals
0
Total Courses
0
Vannastavnih aktivnosti
Icon Image

OUR TEACHERS

Our Great Team
We are group of teachers who really love childrens and enjoy every moment of teaching