Kontakt

Braće Begić 19
71000 Sarajevo
info@osmbklj.edu.ba
+387 33 220 491

Radno vrijeme

 • Ponedjeljak
  od 07.00 do 17.00
 • Utorak
  od 07.00 do 17.00
 • Srijeda
  od 07.00 do 17.00
 • Četvrtak
  od 07.00 do 17.00
 • Petak
  od 07.00 do 17.00

INSTRUKCIJE ZA UPLATU ZA PRODUŽENI BORAVAK

ID broj škole: 4200237910005

Broj računa: 141 196 532 000 8475

otvoren kod BBI Banka d.d. Sarajevo

Depozitni račun Kantona Sarajevo

vrsta prihoda: 722256

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2102014