Uposlenici

Adin Begić, direktor

Amela Merkez, sekretar

Azra Sinanović,  šefica računovodstva

Berka Bibić, pedagogica

Nina Čizmić-Đurić, psiholog

Mirela Hrnjić, bibliotekar škole

Seldina Kovačević, profesorica razredne nastave 

Medina Ahmedspahić, magistar razredne nastave 

Aldijana Redžović, magistar razredne nastave

Belma Kadić, profesorica razredne nastave 

Ajla Babić, profesorica razredne nastave 

Larisa Šabotić, profesorica razredne nastave

Alma Alibašić, magistar razredne nastave

Munira Pindžo, nastavnica razredne nastave

Elvira Hebibović, profesorica razredne nastave 

Šemsa Hasanković, profesor razredne nastave 

Arijana Bandić, profesorica razredne nastave

Behdija Mustafićnastavnica B/H/S jezika i književnosti

Rešada Kobiljak, nastavnica B/H/S jezika i književnosti 

Biljana Avdić, nastavnica matematike 

Dženana Vuleta, nastavnica matematike i fizike

Dženana Kopić, profesorica engleskog jezika 

Ajala Skopak Brajlović, profesorica engleskog jezika

Mirza Zeković, profesor njemačkog jezika

Lejla Aličić, profesorica historije 

Emina Smailbegović, profesorica biologije 

Jasmina Kazija, profesorica geografije 

Sabiha Bogilović, profesorica vjeronauke 

Mirsada Lukač, nastavnica hemije 

Amra Kadrić, profesorica muzičke kulture 

Dino Čegić, profesor tehničke kulture 

Kenan Sućeska, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja 

Edin Smajić, profesor informatike, tehničke kulture i osnova tehnike 

Aida Alić, profesorica informatike 

Alma Žiga, profesorica likovne kulture

Senka Ivković-Bešić, profesorica likovne kulture 

Siniša Mujabašić, profesor za katolički vjeronauk

Amela Čakal, higijeničarka
Aida Džuho, higijeničarka
Sadeta Spahović, higijeničarka
Senija Rašiti, higijeničarka
Mirheta Džuho, kuharica
Sabiha Hrustemović, higijeničarka 
Bahrudin Džafić, dnevni čuvar
Asim Sinanović, domar
Amir Sarajkić, domar

Alma Alibašić

Almina Čaušević

Šejla Hodžić
Amina Hasanović
Adnan Dogan