Uposlenici

Adin Begić, direktor

Amela Merkez, sekretar

Azra Sinanović, šefica računovodstva

Berka Bibić, pedagogica

Nina Čizmić-Đurić, psiholog

Mirela Hrnjić, bibliotekar škole

Seldina Kovačević, profesorica razredne nastave (IN MEMORIAM)

Adisa Mahmutović, razredna nastava

Medina Ahmedspahić, magistar razredne nastave

Aldijana Redžović, magistar razredne nastave

Belma Kadić, profesorica razredne nastave

Ajla Babić, profesorica razredne nastave

Larisa Šabotić, profesorica razredne nastave

Alma Alibašić, profesor razredne nastave

Munira Pindžo, profesorica razredne nastave

Elvira Hebibović, profesorica razredne nastave

Šemsa Hasanković, magistar razredne nastave

Arijana Bandić, profesorica razredne nastave

Behdija Mustafićprofesorica B/H/S jezika i književnosti

Rešada Kobiljak, profesorica B/H/S jezika i književnosti 

Biljana Avdić, profesorica matematike 

Dženana Vuleta, profesorica matematike i fizike

Faris Džafo, nastavnik matematike

Dženana Kopić, profesorica engleskog jezika 

Ajala Skopak Brajlović, profesorica engleskog jezika

Mirza Zeković, profesor njemačkog jezika

Lejla Aličić, profesorica historije 

Emina Smailbegović, profesorica biologije 

Elma Helać, profesorica geografije 

Sabiha Bogilović, profesorica vjeronauke 

Mirsada Lukač, nastavnica hemije 

Amra Kadrić, profesorica muzičke kulture 

Dino Čegić, profesor tehničke kulture

Kenan Sućeska, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Edin Smajić, profesor informatike, tehničke kulture i osnova tehnike

Abdullah Bjelak, profesor informatike 

Alma Žiga, profesorica likovne kulture

Senka Ivković-Bešić, profesorica likovne kulture 

Siniša Mujabašić, profesor za katolički vjeronauk

Amela Čakal, higijeničarka
Aida Džuho, higijeničarka
Sadeta Spahović, higijeničarka
Senija Rašiti, higijeničarka
Mirheta Džuho, kuharica
Sabiha Hrustemović, higijeničarka 
Bahrudin Džafić, dnevni čuvar
Asim Sinanović, domar
Amir Sarajkić, domar

Almina Čaušević

Samira Muminović Ahmetović

Šejla Hodžić
Amina Hasanović
Adnan Dogan