Bodovne rang-liste po raspisanom konkursu od 28.10.2022. godine