Tekst Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – januar 2023