Posjeta ministrice i direktorice IRPO-a sa stručnim saradnicima